Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

morphine
4418 e927 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa

May 02 2018

morphine
7592 2724 390
Reposted frompsychojunkie psychojunkie viadesperateee desperateee
9594 b943 390

May 01 2018

morphine
Instead of drawning myself, I found myself drawning you.
— Bang Yongguk

April 30 2018

morphine
6042 4edd 390
Świetlicki - lekarz diagnosta. 
Reposted fromautosennosc autosennosc vianecropixie necropixie
morphine
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt viadesperateee desperateee
morphine
2307 67cc 390
Reposted frommerkaba merkaba viaSenyia Senyia
morphine
3469 73a4 390
Reposted fromverronique verronique viastonerr stonerr
morphine
1434 06f6 390
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O vianecropixie necropixie
morphine
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada vianecropixie necropixie
morphine
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza vianecropixie necropixie
morphine
0182 1bb2 390
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee vianecropixie necropixie
morphine
6320 2610 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaSenyia Senyia
morphine
0589 9b5b 390
Reposted fromseaweed seaweed viaSenyia Senyia
morphine
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viaaskman askman
morphine
Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu
— Franz Kafka
Reposted bypeasoreladzieciak12rapingyourmind

April 22 2018

morphine
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSenyia Senyia
morphine
0342 e36e 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaSenyia Senyia
6449 940f 390
Reposted frombrumous brumous viaSenyia Senyia
morphine
3338 6300 390
Reposted fromnazarena nazarena viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl